Badania ilościowe

Mamy sieć 15 koordynatorów regionalnych i współpracujemy z ponad 1.000 ankieterów.

Przeprowadzamy wywiady ilościowe wszelkiego formatu, od kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia aż po ankiety internetowe. Dysponujemy oprogramowaniem QPS, SPSS, Sawtooth CBC i AC. Mamy też laptopy i palmtopy do wywiadów CAPI.

Jesteśmy nie tylko szybcy i elastyczni, mamy też obsesję na punkcie jakości, np. robimy telefoniczny back-check jeszcze w trakcie badania, aby wyłowić ewentualne przypadki nierzetelnych ankiet i powtórzyć wywiad z nowym respondentem. Mamy też specjalnie stworzone algorytmy sprawdzające wprowadzone już dane pod kątem występujących anomalii.

Badamy wszystkie elementy mixu marketingowego – i każdy z osobna - od konceptu aż po mix ostateczny. Mamy ogromne doświadczenie w testowaniu i pracy nad rozwojem produktów, a także modelowaniu ceny i rynku.

Nasza zadanie to analiza danych, identyfikacja kluczowych kwestii i ubranie tego w jedną historię, tak by opowiedzieć ją tak jasno i zwięźle jak to możliwe. Wiemy, że mnogość prezentowanych danych i wniosków nigdy nie rekompensuje jakości insightów.