Specjalistyczne działy

W ostatnich latach stworzyliśmy kilka wyspecjalizowanych działów, które koncentrują się na wybranych segmentach rynku. Naszym celem jest gromadzenie wiedzy i doświadczenia w ramach tych rynków, dzięki czemu możemy szybko skierować Klientów do zespołu, który już dobrze zna dynamikę i problemy ich rynku.